Välj en sida

Forsviks Friskola

Förskola

FÖRSKOLA MED SMÅ GRUPPER

Vi har tre avdelningar – Villa Villekulla där 1-2-åringarna går, Lönneberga där 3-4-åringarna går, samt Bullerbyn som är vår 5-årsavdelning. Vi arbetar efter mål, innehåll och arbetssätt enligt Läroplan för förskolan. Allt arbete med barnen planeras utifrån detta och målet är att ge alla barn en så god utveckling som möjligt genom omsorg, lek och lärande.

Vi samarbetar med skolan under läsåret, ex hälsoveckan, läsveckan och regelbundna besök på skolan.

Pedagogik

Vi önskar att varje barn ska minnas sin tid på förskolan med glädje. Förskoletiden ska vara en start i det livslånga lärandet. Detta är något vi vill uppnå i samverkan med er föräldrar. Det ska kännas tryggt för er att lämna ert barn hos oss.

Förskolan ingår i Forsviks friskolas verksamhet. På olika vis samarbetar vi tillsammans med skolbarnen och skolans personal i form av olika aktiviteter.

Registrering

Hur registrerar jag mitt/mina barn?

Med hjälp av anmälningsblanketten som du postar till oss anmäler du ditt/dina barn. Följ dessa steg.

Vid frågor ring

0505-419 01

01.

Skriv ut anmälningsblanketten

Anmälningsblankett

02.

Fyll i anmälningsblanketten med samtliga uppgifter.

03.

Posta blanketten till:

Forsviks Friskola
Undenäsvägen 4
546 73 FORSVIK

VILLA VILLEKULLA

Här går barnen som är 1-2 år gamla. Vårt fokus ligger på att allla barn som vistas hos oss ska trivas, leka och utvecklas. Vi är ute varje dag, och våra små sover i vagn ute året runt.

Kontakt:
0505-419 01
Höstvägen 12-14
E-post: villavillekulla@forsviksfriskola.se

LÖNNEBERGA

Här går barnen som är 3-4 år gamla. Vårt fokus ligger på att alla barn som vistas hos oss ska trivas, leka och utvecklas. Vi är ute varje dag, och går på skogsutflykt en dag i veckan. Halva läsåret åker vi på gymnastik i skolans gymnastiksal.

Kontakt:
0505-419 01
Vintervägen 13-17
E-post: lonneberga@forsviksfriskola.se

BULLERBYN

Här går alla 5-åringar. Vårt fokus ligger på att alla barn som vistas hos oss ska trivas, leka och utvecklas. Vi är ute varje dag, och går på skogsutflykt en dag i veckan. Halva läsåret åker vi på gymnastik i skolans gymnastiksal.

När barnen går på Bullerbyn växer samarbetet med skolan inför den kommande skolstarten.

Kontakt:
0505-419 01
Vintervägen 11
E-post: bullerbyn@forsviksfriskola.se

Övrig information

Fritids

Är ditt/dina barn i behov att gå på fritids? Skriv ut blanketten och fyll i uppgifter. Leverera den sedan till oss.

Blankett fritids

Skolskjuts

Kontakta rektor, Camilla Wallerman, om ditt barn behöver skolskjuts. Skolskjutsen är avgiftsfri, oavsett var i kommunen ni bor.

Buss infoblad
Busstider HT-20

l

Ledighetsansökan

Ibland kan det finnas behov till ledighet utöver de avsedda loven. Skriv ut blankett och ge till klassföreståndare.

Ledighetsansökan

Elevhälsan

Skolsköterska
Anna-Karin Mellring:
070-289 92 99

Skolläkare
Edzia Koch:
Bokas genom skolsköterskan