Välj en sida

Forsviks Friskola

Grundskola F-6

Liten skola är bra!

Forsviks Friskola är en liten skola med undervisning för år F-6. Detta innebär att vi har stora möjligheter att möta alla elevers behov, eftersom all personal känner alla barn och hjälps åt där det behövs. Forsviks friskola drivs med allmän inriktning (som kommunens skolor) och följer den nationella läroplanen (Lgr-11). Skolan kräver inga arbetsinsatser från föräldrar och tar heller inte ut några avgifter. Skolan står också för barnens skolskjutsar. Alla barn på skolan omfattas av en olycksfallsförsäkring, vilken gäller dygnet runt och året om. I anslutning till skolan ligger vår skolskog där vi har schemalagda lektioner.

FÖRÄLDRASAMVERKAN

Forsviks Friskola värnar om ett gott samarbete med föräldrar och vårdnadshavare för elevernas dag på skolan. I början av varje läsår bjuder klasslärare in till föräldramöte. Varje termin erbjuds utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare. Varje vecka skickas ett veckobrev ut för varje klass till föräldrar och vårdnadshavare med information om kommande vecka. Vi välkomnar besök och ser det som positivt att föräldrar och vårdnadshavare vill komma och vara med i verksamheten. Dessa besök ska anmälas till klasslärare två dagar innan besöket. Skolan är ingen allmän plats utan elever och personalens arbetsplats.

Registrering

Hur registrerar jag mitt/mina barn?

Med hjälp av anmälningsblanketten som du postar till oss anmäler du ditt/dina barn. Följ dessa steg.

Vid frågor ring

0505-419 01

01.

Skriv ut anmälningsblanketten

Anmälningsblankett

02.

Fyll i anmälningsblanketten med samtliga uppgifter.

03.

Posta blanketten till:

Forsviks Friskola
Undenäsvägen 4
546 73 FORSVIK

Övrig information

Fritids

Är ditt/dina barn i behov att gå på fritids? Skriv ut blanketten och fyll i uppgifter. Leverera den sedan till oss.

Blankett fritids
l

Ledighetsansökan

Ibland kan det finnas behov till ledighet utöver de avsedda loven. Skriv ut blankett och ge till klassföreståndare.

Ledighetsansökan

Elevhälsan

Skolsköterska
Anna-Karin Mellring:
070-289 92 99

Skolläkare
Edzia Koch:
Bokas genom skolsköterskan