Välj en sida

FORSVIKS FRISKOLA

Med barnen i centrum

Förskola, Fritids & F-6

Vår skola

Forsviks Friskola är en F-6-skola med drygt 100 elever. Att gå här skiljer sig en del från andra skolor. Det innebär att du väljer en liten skola, där varje barn får möjlighet till mer uppmärksamhet, hjälp och handledning. Dessutom bidrar en liten skola till stark gemenskap och sammanhållning.

Huvudman för Forsviks Friskola är en ideell förening. Detta innebär att det inte finns några vinstintressen. Eventuella vinster går tillbaka till verksamheten och kommer barn och elever tillgodo. Forsviks Friskola är politiskt och religiöst obunden.

Adress: Undenäsvägen 4, 546 73 FORSVIK

Telefon: 0505 – 419 01

Värdegrund

Vi på skolan arbetar kontinuerligt och övergripande med hur viktigt det är att visa respekt för varandra. Elever och lärare har tillsammans utformat regler för att skapa en skola där alla barn trivs och känner trygghet.

På skolan finns en plan mot diskriminering och kränkande behandling, där det tydligt framgår hur vi arbetar mot all form av kränkande behandling.

Uppdrag

Skolans vision

Vår vision är ”Barnens bästa för ögonen” – att lägga grund till att barnen utvecklas till öppna, harmoniska och hänsynsfulla människor. Barnen ska känna trygghet med varandra och med omgivningen, och de ska lära sig att ta ansvar för sig själva och sina medmänniskor.

Kalender

Våra kommande aktiviteter

Inget evenemang hittades!
Vår skola

Historia

Forsviks kommunala skola var under många år nedläggningshotad och i februari 1999 tog Karlsborgs kommunfullmäktige beslutet att skolan skulle stängas sommaren 2000.

För att försöka rädda verksamheten ansökte dåvarande Hem och skolaföreningen hos Skolverket om att få starta en friskola. I februari 2000 gav Skolverket sitt tillstånd. Hem och skolaföreningen ombildades till en ideell förening, som startade Forsviks Friskola i augusti samma år.

Skolmat

Klicka på nedanstående länk för att se aktuell matsedel: http://meny.dinskolmat.se/forsviks-friskola/
Din skolmat finns även som app till din mobiltelefon.

Organisation

Friskolans styrelse består av sju personer, varav fyra stycken ska vara föräldrar till elever på skolan. De övriga ska representera samhällets intresse av en fortsatt skolverksamhet i Forsvik.

Styrelsen
Här följer en presentation av styrelsens nuvarande sammansättning:
Uppdateras inom kort
Föräldraföreningen
Föräldraföreningen ordnar fika som de säljer på vårfesten, julpysselkvällen och valborgsmässofirandet. Pengarna tillfaller föreningen och går direkt tillbaka till barnen i form av till exempel teaterresor eller lekredskap. Pengarna som tjänas in under valborgsmässofirandet tillfaller klass 5 och går till deras skolresa. Du som förälder får gärna komma med förslag på vad du och ditt barn tycker att pengarna ska användas till. Klassföräldrarna är sammankallande till de olika mötena.
Ansvarsområden:

Klass F-1 Vårfesten
Klass 2-3 Fikaförsäljning på lussekvällen
Klass 4-5 Valborgsmässofirandet
Klass 6 Hjälper till där det behövs

Funderingar?

Adress: Undenäsvägen 4, 546 73 FORSVIK

Telefon: 0505 – 419 01